با ما همراه باشید در

نشر ، توسعه و گسترش فرهنگ اصیل و غنی

زبان و ادب فارسی

 

قابل توجه نویسندگان محترم مقالات
برای آشنایی با سامانه و انجام مراحل ارسال مقاله اینجا را کلیک نمایید

بر اساس بخشنامه شماره 10/62815 مورخ 98/10/4 سازمان مرکزی جهت داوری مقالات پذیرش شده مبلغ1.500.000 ریال و جهت چاپ آن مبلغ 3.500.000 ریال اخذ می گردد. مبالغ اعلامی می بایست به شماره حساب 0105771847008 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج کد 5507 واریز و رونوشت آن به همراه مقاله در سامانه مجله بارگزاری شود.

شماره جاری: دوره 11، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 1-204 

3. تحلیل گفتمان دراماتیک با رویکرد سبک‌شناسی لایه‌ای در رمان لحظه‌های سکسکه احمد اکبرپور

صفحه 51-76

سمیه آورند؛ سیداحمد حسینی کازرونی؛ سید جعفر حمیدی؛ محمدرضا شهبازی


5. کاربرد عشق در قرآن و اندیشه‌های مولانا و هگل بر اساس رویکرد بینامتنیت

صفحه 111-140

حلیمه دیلمی نژاد؛ شمس الحاجیه اردلانی(نویسنده مسوول)؛ سیداحمد حسینی کازرونی


6. نگاه سیاسی- تعلیمی به حکایت شتر و شیر پرهیزگار در مرزبان نامه

صفحه 141-157

حسین عباس نژاد؛ پروانه عادل زاده؛ کامران پاشایی فخری


8. بررسی تأثیرجاودانگی درشکست ترس از مرگ

صفحه 184-204

فایزه مصطفایی دهنوی؛ اسماعیل آذر؛ جلیل تجلیل


شناسنامه نشریه