با ما همراه باشید در

نشر ، توسعه و گسترش فرهنگ اصیل و غنی

زبان و ادب فارسی

 

قابل توجه نویسندگان محترم مقالات
برای آشنایی با سامانه و انجام مراحل ارسال مقاله اینجا را کلیک نمایید

نشریۀ زبان و ادب فارسی، به صورت فصلنامه زیر نظر دانشگاه آزاد اسلامی کردستان، واحد سنندج، منتشر می شود. این نشریه بر اساس مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 88863 در تاریخ 1400/7/19 منتشر می گردد.

فصلنامه زبان و ادب فارسی در ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی که قبلا علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بود، از سال 1397 حائز رتبه «ب» شده است.

بر اساس بخشنامه شماره 10/62815 مورخ 98/10/4 سازمان مرکزی جهت داوری مقالات پذیرش شده مبلغ1.500.000 ریال و جهت چاپ آن مبلغ 3.500.000 ریال اخذ می گردد. مبالغ اعلامی می بایست به شماره حساب 0105771847008 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج کد 5507 واریز و رونوشت آن به همراه مقاله در سامانه مجله بارگزاری شود.

شماره جاری: دوره 13، شماره 48، پاییز 1400، صفحه 1-416 

7. تحلیل سبک شناسی ترکیب‌بند «با کاروان نیزه» سرودۀ علیرضا قزوه

صفحه 127-163

عزیز زیلابی؛ مسعود پاکدل؛ سیما منصوری؛ منصوره تدینی


14. بررسی مفاهیم غنایی در رمان شوهر آهوخانم

صفحه 325-356

گلاله مرادی؛ عبدالناصر نظریانی؛ محمدامیر عبیدی نیا