با ما همراه باشید در

نشر ، توسعه و گسترش فرهنگ اصیل و غنی

زبان و ادب فارسی

 

قابل توجه نویسندگان محترم مقالات
برای آشنایی با سامانه و انجام مراحل ارسال مقاله اینجا را کلیک نمایید

بر اساس بخشنامه شماره 10/62815 مورخ 98/10/4 سازمان مرکزی جهت داوری مقالات پذیرش شده مبلغ1.500.000 ریال و جهت چاپ آن مبلغ 3.500.000 ریال اخذ می گردد. مبالغ اعلامی می بایست به شماره حساب 0105771847008 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج کد 5507 واریز و رونوشت آن به همراه مقاله در سامانه مجله بارگزاری شود.

شماره جاری: دوره 12، شماره 42، بهار 1399، صفحه 1-183 

1. بررسی وام‌واژگان فرانسوی و روسی در دیوان ایرج میرزا

صفحه 1-29

وحید سجادی فر؛ طاهره ایشانی؛ مسعود باوان پوری


4. نظریه روان‌شناختی هوش هیجانی و مهارت طنز و شوخ‌طبعی در بوستان

صفحه 65-83

امین عزیزی؛ هادی حیدری نیا(نویسنده مسئول)؛ محمدحسین فلاح


6. بازتاب فرّ در عتبه‌الکتبه و تاریخ جهانگشا

صفحه 115-141

حجت رشیدی؛ احمد حسنی رنجبر؛ شروین خمسه


شناسنامه نشریه