با ما همراه باشید در

نشر ، توسعه و گسترش فرهنگ اصیل و غنی

زبان و ادب فارسی

 

قابل توجه نویسندگان محترم مقالات
برای آشنایی با سامانه و انجام مراحل ارسال مقاله اینجا را کلیک نمایید

بر اساس بخشنامه شماره 10/62815 مورخ 98/10/4 سازمان مرکزی جهت داوری مقالات پذیرش شده مبلغ1.500.000 ریال و جهت چاپ آن مبلغ 3.500.000 ریال اخذ می گردد. مبالغ اعلامی می بایست به شماره حساب 0105771847008 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج کد 5507 واریز و رونوشت آن به همراه مقاله در سامانه مجله بارگزاری شود.

شماره جاری: دوره 12، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 1-202 

1. معرفی نسخه خطی مفتاح‌الطّالبین (قرن دهم)

صفحه 1-20

محمد حسنی؛ سیّد مهدی نوریان؛ مهرداد چترایی


2. بررسی فراهنجارها در رباعیات بیدل دهلوی

صفحه 21-45

عبدالرضا مدرس زاده؛ زینب خوش وطن؛ محمد سلامتیان


4. بازی»‌های «پدریان» و «پسریان» در تاریخ بیهقی براساس نظریة «بازی‌های» اریک برن»

صفحه 67-90

پروانه عادل زاده؛ نسرین عمران نژاد؛ کامران پاشائی فخری ( نویسنده مسئول)


5. تحلیل عناصر کهن‌الگویی سفر قهرمان در داستانِ تلخون از صمد بهرنگی

صفحه 91-114

راحله عبداله زاده برزو؛ محمد قادری مقدم؛ محمد ریحانی


9. بررسی اشعار شاملو به یاری نظریة زیبایی‌شناسی انتقادی

صفحه 178-202

فریبا میرزامحمدنیا؛ محمدعلی گذشتی؛ عالیه یوسف فام