با ما همراه باشید در

نشر ، توسعه و گسترش فرهنگ اصیل و غنی

زبان و ادب فارسی

 

قابل توجه نویسندگان محترم مقالات
برای آشنایی با سامانه و انجام مراحل ارسال مقاله اینجا را کلیک نمایید

بر اساس بخشنامه شماره 10/62815 مورخ 98/10/4 سازمان مرکزی جهت داوری مقالات پذیرش شده مبلغ1.500.000 ریال و جهت چاپ آن مبلغ 3.500.000 ریال اخذ می گردد. مبالغ اعلامی می بایست به شماره حساب 0105771847008 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج کد 5507 واریز و رونوشت آن به همراه مقاله در سامانه مجله بارگزاری شود.

شماره جاری: دوره 13، شماره 46، بهار 1400، صفحه 1-243 

7. معرفی نسخۀ خطی منشآت امیر نظام گروسی

صفحه 106-135

مجتبی صفر علیزاده؛ لیلا عدل پرور؛ آرزو مومنی خانشان


8. بازآفرینی شخصیّت و صفات زن از منظر مولوی

صفحه 136-173

هادی عبّاس نژاد خراسانی؛ رضا فرصتی جویباری؛ حسین پارسایی


9. بررسی تأثیر سبک حکایات سنایی بر حکایات مولانا

صفحه 174-189

کتایون مرادی؛ علی محمد موذنی(نویسنده مسئول)


11. بررسی فرم مهندسی سازه ی زبانی و ادبی تصدیر در غزلیّات کلیم کاشانی

صفحه 221-243

فضل الله رضایی اردانی(نویسنده مسئول)؛ غلامرضا هاتفی اردکانی