نویسنده = هادی حیدری نیا(نویسنده مسئول)
تعداد مقالات: 1
1. نظریه روان‌شناختی هوش هیجانی و مهارت طنز و شوخ‌طبعی در بوستان

دوره 12، شماره 42، بهار 1399، صفحه 65-83

امین عزیزی؛ هادی حیدری نیا(نویسنده مسئول)؛ محمدحسین فلاح