نویسنده = فایزه مصطفایی دهنوی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تحلیلی تأثیرجاودانگی درشکست ترس از مرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1398

فایزه مصطفایی دهنوی


2. بررسی تأثیرجاودانگی درشکست ترس از مرگ

دوره 11، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 184-204

فایزه مصطفایی دهنوی؛ اسماعیل آذر؛ جلیل تجلیل