نویسنده = تیمور مالمیر
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل ساختاری سه داستان کوتاه (شرق بنفشه، شام سرو و آتش و ناربانو) شهریار مندنی پور

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 51-82

محمدحسین خانمحمدی؛ تیمور مالمیر؛ گلاله مرادی


2. تأثیر حماسه‌ی ملّی در نامگذاری پدیده‌های جغرافیایی شهرستان قروه

دوره 4، شماره 12، پاییز 1391، صفحه 121-150

تیمور مالمیر؛ خالد سلطانی


3. بازتاب حماسة ملی در داستان‌ها و قصه‌های مردم قروه

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 135-156

تیمور مالمیر؛ خالد سلطانی