نویسنده = علیرضا شعبانلو
تعداد مقالات: 2
1. فمینیسم در مجموعه داستان " خیمه شب بازی" محمد صادق چوبک

دوره 10، شماره 34، بهار 1397، صفحه 134-163

نجمه هاشمی؛ علیرضا شعبانلو؛ عبدالحسین فرزاد


2. استشهادی منحصر بفرد از قرن هشتم هجری

دوره 2، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 73-86

علیرضا شعبانلو