نویسنده = محمد علی گذشتی
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب تضاد در مثنوی

دوره 3، شماره 6، بهار 1390، صفحه 103-126

محمد رضا حصارکی؛ محمد علی گذشتی