نویسنده = حسین خسروی
تعداد مقالات: 2
1. شهرها و علل کاربرد آن‌ها در دیوان ناصرخسرو

دوره 8، شماره 26.27، تابستان 1395، صفحه 91-118

آرزو بنی شریف دهکردی؛ حسین خسروی؛ اصغر رضاپوریان


2. نقد خویشتن تحلیل قصیده‌ی «در مذمّت شعر و شاعری» از انوری

دوره 3، شماره 7، تابستان 1390، صفحه 109-134

حسین خسروی؛ حسین یزدانی