نویسنده = پیمان تباری
تعداد مقالات: 2
1. انعکاس اوضاع اجتماعی در اشعار شیرکو بی‌کس

دوره 9، شماره 30، بهار 1396، صفحه 1-14

پیمان تباری؛ سیداحمد پارسا؛ محمدعلی گذشتی


2. بررسی روابط معنایی در اسامی مرکب برون مرکز زبان فارسی

دوره 8، شماره 26.27، تابستان 1395، صفحه 261-278

مرجان طاهری اسکویی؛ زهرا پروینی راد؛ پیمان تباری