نویسنده = علی دهقان
تعداد مقالات: 4
1. منطق گفتگویی و چندصدایی در رمان «گورستان غریبان» ابراهیم یونسی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 97-123

عبدالله لطیف پور؛ علی دهقان؛ حمیدرضا فرضی


2. بررسی مضمون آفرینی در غزلیات کلیم کاشانی

دوره 4، شماره 13، زمستان 1391، صفحه 21-40

علی دهقان؛ حبیبه زاهدی‌کیا


4. ذکر در طریقت قادریه

دوره 4، شماره 10، بهار 1391، صفحه 107-120

ناصر فرنیا؛ خلیل حدیدی؛ علی دهقان