نویسنده = فاروق نعمتی
تعداد مقالات: 3
3. مضامین مشترک دینی در اشعار مستوره اردلان و عائشه تیمور

دوره 3، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 71-92

علی سلیمی؛ فاروق نعمتی