نویسنده = خلیل حدیدی
تعداد مقالات: 3
1. «دادارگرایی و بسآمدی روشمند آن، در دوره‌ی اساطیری و پهلوانی شاهنامه‌ی فردوسی»

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 1-36

احمد امینی؛ کامران پاشایی فخری؛ خلیل حدیدی


2. وجود شناسی و فروعات آن از منظر دو سلسله ی کبرویّه و سهروردیّه

دوره 4، شماره 13، زمستان 1391، صفحه 1-20

خلیل حدیدی؛ فاطمه شیخلووند


3. ذکر در طریقت قادریه

دوره 4، شماره 10، بهار 1391، صفحه 107-120

ناصر فرنیا؛ خلیل حدیدی؛ علی دهقان