نویسنده = مسعود باوان پوری
تعداد مقالات: 4
1. عشق به وطن در شعر پایداری پارسی

دوره 10، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 35-57

مسعود باوان پوری؛ نرگس لرستانی؛ الهام ابراهیمی؛ حدیثه متولی


2. تشریح جایگاه آتش در میان جامعۀ کُرد مطالعۀ موردپژوهانه: استان کرمانشاه

دوره 10، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 41-61

توران محمدی؛ مسعود باوان پوری


3. تحلیل سبک شناختی اشعار کُردی طاهربگ جاف

دوره 9، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 22-44

مسعود باوان پوری؛ اکرم عبادی؛ سکینه آزادی؛ نرگس لرستانی


4. واکاوی و زیباشناسی تشبیهات سید یعقوب ماهیدشتی

دوره 8، شماره 26.27، تابستان 1395، صفحه 71-90

مسعود باوان پوری؛ طاهره ایشانی؛ وحید سجادی فر