نویسنده = نرگس لرستانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سبک شناختی اشعار کُردی طاهربگ جاف

دوره 9، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 22-44

مسعود باوان پوری؛ اکرم عبادی؛ سکینه آزادی؛ نرگس لرستانی