نویسنده = بتول علی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. واژه بست های ضمیری در گویش کردی سورانی: تعامل با حروف اضافه

دوره 6، شماره 18، بهار 1393، صفحه 75-94

بتول علی نژاد؛ صادق محمدی بلبان آباد