نویسنده = سیداحمد حسینی کازرونی
تعداد مقالات: 4
1. کاربرد عشق در قرآن و اندیشه‌های مولانا و هگل بر اساس رویکرد بینامتنیت

دوره 11، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 111-140

حلیمه دیلمی نژاد؛ شمس الحاجیه اردلانی(نویسنده مسوول)؛ سیداحمد حسینی کازرونی


2. تحلیل گفتمان دراماتیک با رویکرد سبک‌شناسی لایه‌ای در رمان لحظه‌های سکسکه احمد اکبرپور

دوره 11، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 51-76

سمیه آورند؛ سیداحمد حسینی کازرونی؛ سید جعفر حمیدی؛ محمدرضا شهبازی


3. بخت و سرنوشت در گرشاسپ نامه

دوره 6، شماره 18، بهار 1393، صفحه 119-132

مرضیه ندافی؛ سیداحمد حسینی کازرونی؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ داوود یحیایی


4. حلاج و شیطان (بررسی دیدگاه های حلاج و پیروان او نسبت به شیطان در ارائه این اندیشه)

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 77-92

سیداحمد حسینی کازرونی؛ نعیمه متوسلی