نویسنده = زینب خرم آبادی آرانی
تعداد مقالات: 2
1. پیشگامان شعر معاصر فارسی و عربی؛ نیما و نازک الملائکه

دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 53-72

زینب خرم آبادی آرانی؛ ابوذر قاسمی آرانی


2. واکاوی آزادی در اشعار فرخی یزدی و ابوالقاسم الشابی

دوره 5، شماره 15، تابستان 1392، صفحه 111-130

عبدالرضا مدرس زاده؛ زینب خرم آبادی آرانی؛ ابوذر قاسمی آرانی؛ حسن سفارشی بیدگلی