نویسنده = عبدالمجید محققی
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب توصیفات نجومی در دیوان منوچهری دامغانی

دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 141-164

عبدالمجید محققی؛ هاشم عربی