نویسنده = وحید سجادی فر
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی و زیباشناسی تشبیهات سید یعقوب ماهیدشتی

دوره 8، شماره 26.27، تابستان 1395، صفحه 71-90

مسعود باوان پوری؛ طاهره ایشانی؛ وحید سجادی فر