نویسنده = محمود صادق زاده
تعداد مقالات: 5
1. بررسی مؤلفه‌های شخصیت زنان در آثار مصطفی مستور

دوره 12، شماره 44، پاییز 1399، صفحه 146-177

محمود صادق زاده؛ الهه محسنی


2. اصلی‌ترین ویژگی‎‌های شعری فرخی یزدی

دوره 12، شماره 42، بهار 1399، صفحه 142-170

محمود صادق زاده


3. بررسی تطبیقی- موضوعی ساختار واژگان در گویش یزدی

دوره 11، شماره 40، پاییز 1398، صفحه 156-176

محمود صادق زاده؛ صدیقه رمضانخانی


4. مقایسۀ شخصیّت‌پردازی زن در داستان های چوبک و دانشور

دوره 10، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 103-128

محمود صادق زاده؛ مریم شمس


5. ادبیات غنایی و هنر معماری سنتی یزد

دوره 8، شماره 28.29، زمستان 1395، صفحه 191-212

محمود صادق‌زاده؛ صدیقه رمضانخانی