نویسنده = راضیه فانی اسکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسة موقعیت‌های طنز‌آمیز در داستان‌ها و نمایشنامه‌های محمود دولت‌آبادی

دوره 10، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 115-141

راضیه فانی اسکی؛ فیروز فاضلی؛ محمود رنجبر