کلیدواژه‌ها = عشق
تعداد مقالات: 4
1. کاربرد عشق در قرآن و اندیشه‌های مولانا و هگل بر اساس رویکرد بینامتنیت

دوره 11، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 111-140

حلیمه دیلمی نژاد؛ شمس الحاجیه اردلانی(نویسنده مسوول)؛ سیداحمد حسینی کازرونی


2. رویکردی تعلیمی بر مفهوم واژه عشق درگزیده ای از منظومه های غنایی قرن های هفتم تانهم

دوره 11، شماره 40، پاییز 1398، صفحه 231-249

عطا محمد رادمنش؛ یوسف صفیان بلداجی؛ احمدرضا یلمه ها


3. معنی شناسی شناختی تجربه عشق در گلستان سعدی

دوره 9، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 158-175

معصومه منتشلو


4. تحلیل و تطبیق عشق از نگاه حافظ، مولوی و ابن‌فارض

دوره 8، شماره 28.29، زمستان 1395، صفحه 297-312

آذرنوش گیلانی؛ وحید غلامی