کلیدواژه‌ها = داستان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و مقایسة موقعیت‌های طنز‌آمیز در داستان‌ها و نمایشنامه‌های محمود دولت‌آبادی

دوره 10، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 115-141

راضیه فانی اسکی؛ فیروز فاضلی؛ محمود رنجبر


2. بازتاب حماسة ملی در داستان‌ها و قصه‌های مردم قروه

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 135-156

تیمور مالمیر؛ خالد سلطانی