کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 7
2. مدیریت تعارض میان فردی در شاهنامه

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 173-195

نازیلا یخدان ساز؛ پروانه عادل زاده؛ کامران پاشایی فخری


4. «دادارگرایی و بسآمدی روشمند آن، در دوره‌ی اساطیری و پهلوانی شاهنامه‌ی فردوسی»

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 1-36

احمد امینی؛ کامران پاشایی فخری؛ خلیل حدیدی


6. تأثیر حماسه‌ی ملّی در نامگذاری پدیده‌های جغرافیایی شهرستان قروه

دوره 4، شماره 12، پاییز 1391، صفحه 121-150

تیمور مالمیر؛ خالد سلطانی


7. بازتاب حماسة ملی در داستان‌ها و قصه‌های مردم قروه

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 135-156

تیمور مالمیر؛ خالد سلطانی