کلیدواژه‌ها = مثنوی
تعداد مقالات: 10
1. مضامین اخلاقی در مثنوی تازه یافت شدۀ ظهیر کرمانی

دوره 13، شماره 47، تابستان 1400، صفحه 91-112

پری مالملی؛ احمدرضا یلمه ها؛ پریسا داوری


2. بازآفرینی شخصیّت و صفات زن از منظر مولوی

دوره 13، شماره 46، بهار 1400، صفحه 136-173

هادی عبّاس نژاد خراسانی؛ رضا فرصتی جویباری؛ حسین پارسایی


4. برداشت های عرفانی مولوی از داستان قرآنی حضرت یوسف در مثنوی

دوره 10، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 73-94

علی حاتمی؛ ملک محمد فرخزاد


5. بررسی وجوه روایتی پادشاه و کنیزک مثنوی معنوی و روایت های مشابه بر پایه الگوی تزوتان تودوروف

دوره 10، شماره 34، بهار 1397، صفحه 87-105

حسین صادقی؛ محمّد امیر مشهدی؛ عبدالعلی اویسی


6. بررسی و تحلیل آفات زبان در سه دفتر اوّل مثنوی مولوی

دوره 8، شماره 28.29، زمستان 1395، صفحه 43-64

سیدمحمد مهدی حسینی؛ محمد علی خالدیان


7. بررسی تطبیقی حرص در قرآن کریم و مثنوی مولانا

دوره 7، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 51-74

مهناز حسنی حمیدآبادی؛ مهرعلی یزدان پناه


8. «تحلیل بلاغی و تأویلی تصویر خورشید در مثنوی»

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 155-172

پروین گلی زاده؛ مختار ابراهیمی؛ افسانه سعادتی


9. بازتاب تضاد در مثنوی

دوره 3، شماره 6، بهار 1390، صفحه 103-126

محمد رضا حصارکی؛ محمد علی گذشتی


10. استشهادی منحصر بفرد از قرن هشتم هجری

دوره 2، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 73-86

علیرضا شعبانلو