کلیدواژه‌ها = حماسه
تعداد مقالات: 7
1. نکات تعلیمی در منظومه‌های حماسی با تکیه بر مثنوی هفت لشکر

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 152-172

فهیمه گردگیران؛ مریم محمودی؛ احمدرضا یلمه ها


2. پیوند فضای قدسی اساطیر ایران با مکان‌حماسی شاهنامه فردوسی

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 1-23

حامد بشیری زیرمانلو؛ علیرضا مظفری تازه کندی؛ عبدالناصر نظریانی


3. «تطبیق غنایی بیژن و منیژه در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی الماس‌خان کندوله‌ای»

دوره 9، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 114-140

مصطفی رادمرد؛ میرجلال الدین کزازی؛ محمدعلی داودآبادی فراهانی


5. «دادارگرایی و بسآمدی روشمند آن، در دوره‌ی اساطیری و پهلوانی شاهنامه‌ی فردوسی»

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 1-36

احمد امینی؛ کامران پاشایی فخری؛ خلیل حدیدی


6. بازتاب حماسة ملی در داستان‌ها و قصه‌های مردم قروه

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 135-156

تیمور مالمیر؛ خالد سلطانی


7. رایزنی در حماسه‌های ملّی ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 93-104

هادی یوسفی