کلیدواژه‌ها = سنایی
تعداد مقالات: 3
1. شیوه های معرفتی درحدیقه ی سنایی

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 133-151

رقیه علوی؛ محمدعلی گذشتی؛ فرهاد کاکه رش


2. بازتاب عرفانی قصص انبیا در حدیقه سنایی با رویکرد تأویلی

دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 163-192

محمدتقی یونسی رستمی؛ ابوالحسن ابراهیمی؛ فاطمه خاله‏اقلی تبریزی


3. شاعر و شعر قلندری

دوره 1، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 143-162

بدریه قوامی