کلیدواژه‌ها = تشبیه
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تشبیه و تنزیه در نگاه ابن عربی و مولانا

دوره 11، شماره 39، تابستان 1398، صفحه 99-119

احسان سیدمحرمی


2. بررسی تصویرسازی در اشعار حسین اسرافیلی

دوره 10، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 192-212

مریم محمودی؛ حسن قربانی


3. طبیعت در اندیشۀ سعدی

دوره 8، شماره 26.27، تابستان 1395، صفحه 1-16

هه لاله امینی؛ سارا محمودی


4. واکاوی و زیباشناسی تشبیهات سید یعقوب ماهیدشتی

دوره 8، شماره 26.27، تابستان 1395، صفحه 71-90

مسعود باوان پوری؛ طاهره ایشانی؛ وحید سجادی فر