کلیدواژه‌ها = صورخیال
تعداد مقالات: 3
1. شهرها و علل کاربرد آن‌ها در دیوان ناصرخسرو

دوره 8، شماره 26.27، تابستان 1395، صفحه 91-118

آرزو بنی شریف دهکردی؛ حسین خسروی؛ اصغر رضاپوریان


2. واکاوی و زیباشناسی تشبیهات سید یعقوب ماهیدشتی

دوره 8، شماره 26.27، تابستان 1395، صفحه 71-90

مسعود باوان پوری؛ طاهره ایشانی؛ وحید سجادی فر


3. سبک‌شناسی غزلیات وحدت کرمانشاهی

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 135-154

مسعود سپهوندی؛ علیرضا شهرستانی؛ سیّد آرمان حسینی آبباریکی