کلیدواژه‌ها = آزادی
تعداد مقالات: 2
1. درونمایه‌های طنز در داستان‌های کوتاه زکریّا تامر

دوره 8، شماره 26.27، تابستان 1395، صفحه 17-36

محمود آبدانان مهدیزاده؛ کامران سلیمانی؛ حدیث اسدی