کلیدواژه‌ها = عدالت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ادب اعتراض در جریان شعری سمبولیسم اجتماعی

دوره 9، شماره 30، بهار 1396، صفحه 125-142

رحیم کوشش؛ زهرا نوری


2. دنیای آرمانی معروف رصافی

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 193-206

مصطفی یگانی


3. صائب و انتقادهای اجتماعی او

دوره 2، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 115-136

لیلا هاشمیان؛ فریبا رشیدی