کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
تعداد مقالات: 4
3. نگاهی رده‌شناختی به مقولة صفت در زبان فارسی

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 113-134

والی رضایی؛ معصومه دیانتی


4. مآثر رحیمی؛ کتابی در تاریخ و رجال هند

دوره 4، شماره 13، زمستان 1391، صفحه 75-86

علی رضا شعبانلو