کلیدواژه‌ها = Myth
تعداد مقالات: 5
2. پیوند فضای قدسی اساطیر ایران با مکان‌حماسی شاهنامه فردوسی

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 1-23

حامد بشیری زیرمانلو؛ علیرضا مظفری تازه کندی؛ عبدالناصر نظریانی


5. بررسی آرکی تایپ های حماسه ی گیلگمش ازمنظر یونگ

دوره 5، شماره 16، پاییز 1392، صفحه 45-68

فاطمه خداکرمی