کلیدواژه‌ها = Archetype
تعداد مقالات: 7
1. نگاه کهن‌الگو گرایانه به آیینه-روح و خون در عجایب‌المخلوقات و گرشاسب‌نامه

دوره 13، شماره 47، تابستان 1400، صفحه 178-205

علی تسنیمی؛ احمد خواجه ایم؛ عباس محمدیان؛ پروین هاشم‌پور


2. تحلیل کهن‌الگوی «زن گیتی» در اشعار ناصرخسرو قبادیانی

دوره 12، شماره 44، پاییز 1399، صفحه 1-35

آرزو احمدبیگی؛ قربانعلی ابراهیمی(نویسنده مسؤول)؛ شهرزاد نیازی


5. بررسی کهن الگوها در داستان «هزارویک شب» نجیب محفوظ

دوره 6، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 137-178

کامران قدوسی؛ گیتی کاوه باغ بهادرانی


6. بررسی آرکی تایپ های حماسه ی گیلگمش ازمنظر یونگ

دوره 5، شماره 16، پاییز 1392، صفحه 45-68

فاطمه خداکرمی


7. کهن نمونه «آب» و کارکرد آن در اسطوره و حماسه

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 107-130

مهدی شریفیان؛ بهزاد اتونی