کلیدواژه‌ها = woman
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی جامعه‌شناختی سیمای زن در اشعار ملک الشعراء بهار و سیّد اشرف الدّین گیلانی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 124-140

رضا موسی آبادی؛ مهدی نوروز؛ بتول فخراسلام


2. مقایسه تطبیقی شعر نزار قبانی و حسین منزوی

دوره 5، شماره 16، پاییز 1392، صفحه 1-22

اشرف احمدی


3. زن و ضرب المثل های جنسیتی

دوره 4، شماره 11، تابستان 1391، صفحه 135-158

محسن معصومی؛ ویدا رحیمی نژاد