کلیدواژه‌ها = Death
تعداد مقالات: 6
2. آموزه‌های مرگ‌اندیشی در اشعار سعدی

دوره 9، شماره 30، بهار 1396، صفحه 91-104

زهرا سلیمانی


3. مطالعۀ مرگ‌اندیشی در اندیشۀ خیام و مولانا

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 131-152

حسین صدقی؛ فرهاد محمدی


4. بررسی آرکی تایپ های حماسه ی گیلگمش ازمنظر یونگ

دوره 5، شماره 16، پاییز 1392، صفحه 45-68

فاطمه خداکرمی


5. نوستالژی فلسفی در اشعار عطّار نیشابوری

دوره 5، شماره 16، پاییز 1392، صفحه 93-108

اکبر شعبانی؛ مهدی ستودیان؛ مسلم رجبی


6. تجلّی رستاخیز در پنج گنج نظامی‌

دوره 1، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 45-72

اسحاق طغیانی اسفراینی؛ زینب رضاپور