کلیدواژه‌ها = رئالیسم
تعداد مقالات: 5
2. مقایسۀ شخصیّت‌پردازی زن در داستان های چوبک و دانشور

دوره 10، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 103-128

محمود صادق زاده؛ مریم شمس


3. منادی رئالیسم انقلابی در عصر مشروطه

دوره 8، شماره 28.29، زمستان 1395، صفحه 129-150

پروانه رمضانی؛ رضا فرصتی جویباری؛ مهر علی یزدان پناه


4. مقایسه‌ی مولفه‌های سبک رئالیستی و مدرنیستی (با تاکید بر داستان‌های کوتاه احمد محمود و مصطفی مستور)

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 69-88

منوچهر تشکری؛ پروین گلی زاده؛ نصرالله امامی؛ پروانه حلوسی


5. «جزیره ی سرگردانی»و مکتب رئالیسم

دوره 6، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 179-205

مهناز محمدلو؛ نجمه نظری