کلیدواژه‌ها = فرهنگ مردم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ادبیات عامیانه کوردی

دوره 10، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 1-34

جمال احمدی؛ آرزو برومندی