کلیدواژه‌ها = اسرائیلیات
تعداد مقالات: 1
1. جا به جایی اسطورة آفرینش به صورت خلقت عددی در اسرائیلیات

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 79-92

تیمور مالمیر؛ نرگس فرات یزدی