کلیدواژه‌ها = باختین
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل گفتمان زنانه در رمان کولی کنار آتش اثر منیرو روانی‌پور با رویکرد گفتگومندی میخائیل باختین

دوره 12، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 129-156

ملیحه السادات کاشی زاده؛ عبدالحسین فرزاد؛ فرهاد طهماسبی


2. منطق گفتگویی و چندصدایی در رمان «گورستان غریبان» ابراهیم یونسی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 97-123

عبدالله لطیف پور؛ علی دهقان؛ حمیدرضا فرضی


3. بررسی گفتمان رمان گرای مکالمه ای و دگر مفهوم در تاریخ بیهقی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1394، صفحه 107-128

سمیه عطاردی؛ مهدخت پورخالقی چترودی