کلیدواژه‌ها = گلستان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی عناصر داستانی «گلستان» سعدی و «روضه خلد» مجد خوافی

دوره 8، شماره 28.29، زمستان 1395، صفحه 65-100

مصطفی خدایاری؛ زکیه دهنمکی


2. سعدی؛ از رؤیا تا واقعیت

دوره 6، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 109-136

مژده شفیعی؛ مهدی نوروز


3. سعدی و خدایِ آشنایِ او در بوستان و گلستان

دوره 2، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 137-152

پارسا یعقوبی؛ زهرا ابطحی