کلیدواژه‌ها = رمان تاریخی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کانون روایت در رمان های تاریخی جرجی زیدان

دوره 9، شماره 30، بهار 1396، صفحه 143-162

آسیه گودرزی نژاد؛ امیربانو کریمی(مسئول مکاتبات)؛ عبدالحسین فرزاد