کلیدواژه‌ها = الماس خان کندوله ای
تعداد مقالات: 1
1. «تطبیق غنایی بیژن و منیژه در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی الماس‌خان کندوله‌ای»

دوره 9، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 114-140

مصطفی رادمرد؛ میرجلال الدین کزازی؛ محمدعلی داودآبادی فراهانی