کلیدواژه‌ها = رابطه معنایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روابط معنایی در اسامی مرکب برون مرکز زبان فارسی

دوره 8، شماره 26.27، تابستان 1395، صفحه 261-278

مرجان طاهری اسکویی؛ زهرا پروینی راد؛ پیمان تباری