کلیدواژه‌ها = طبقة معنایی
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی رده‌شناختی به مقولة صفت در زبان فارسی

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 113-134

والی رضایی؛ معصومه دیانتی