کلیدواژه‌ها = طرحواره های تصویری
تعداد مقالات: 1
1. معنی شناسی شناختی تجربه عشق در گلستان سعدی

دوره 9، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 158-175

معصومه منتشلو