کلیدواژه‌ها = Zikr (prayer recitation)
تعداد مقالات: 1
1. ذکر در طریقت قادریه

دوره 4، شماره 10، بهار 1391، صفحه 107-120

ناصر فرنیا؛ خلیل حدیدی؛ علی دهقان