کلیدواژه‌ها = قرن هفت
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی تعلیمی بر مفهوم واژه عشق درگزیده ای از منظومه های غنایی قرن های هفتم تانهم

دوره 11، شماره 40، پاییز 1398، صفحه 231-249

عطا محمد رادمنش؛ یوسف صفیان بلداجی؛ احمدرضا یلمه ها