موضوعات = زبان و ادب فارسی
تعداد مقالات: 55
1. برخی ظرافتهای بلاغی در اشعار نظامی با رویکرد صورتگرایانه

دوره 13، شماره 46، بهار 1400، صفحه 33-58

زیبا اسماعیلی؛ امید مجد


2. معرفی نسخه خطی مفتاح‌الطّالبین (قرن دهم)

دوره 12، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 1-20

محمد حسنی؛ سیّد مهدی نوریان؛ مهرداد چترایی


3. بررسی فراهنجارها در رباعیات بیدل دهلوی

دوره 12، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 21-45

عبدالرضا مدرس زاده؛ زینب خوش وطن؛ محمد سلامتیان


4. بازی»‌های «پدریان» و «پسریان» در تاریخ بیهقی براساس نظریة «بازی‌های» اریک برن»

دوره 12، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 67-90

پروانه عادل زاده؛ نسرین عمران نژاد؛ کامران پاشائی فخری ( نویسنده مسئول)


5. تحلیل عناصر کهن‌الگویی سفر قهرمان در داستانِ تلخون از صمد بهرنگی

دوره 12، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 91-114

راحله عبداله زاده برزو؛ محمد قادری مقدم؛ محمد ریحانی


6. ارتباط خدا با انسان در آثار جامی

دوره 12، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 115-128

زهرا قزلسفلی؛ اکبر شعبانی؛ محمد فاضلی


7. تحلیل گفتمان زنانه در رمان کولی کنار آتش اثر منیرو روانی‌پور با رویکرد گفتگومندی میخائیل باختین

دوره 12، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 129-156

ملیحه السادات کاشی زاده؛ عبدالحسین فرزاد؛ فرهاد طهماسبی


8. نگاهی به تصویرسازی و همسویی آن با عاطفه در اشعار سلمان هراتی

دوره 12، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 157-177

قاسم مهرآور گیگلو؛ فاطمه مدرسی


9. بررسی اشعار شاملو به یاری نظریة زیبایی‌شناسی انتقادی

دوره 12، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 178-202

فریبا میرزامحمدنیا؛ محمدعلی گذشتی(نویسنده مسئول)؛ عالیه یوسف فام


10. نظریه روان‌شناختی هوش هیجانی و مهارت طنز و شوخ‌طبعی در بوستان

دوره 12، شماره 42، بهار 1399، صفحه 65-83

امین عزیزی؛ هادی حیدری نیا(نویسنده مسئول)؛ محمدحسین فلاح


13. رابطه آداب و ادبیات با اخلاقیات (آخرین اصلاح)

دوره 11، شماره 39، تابستان 1398، صفحه 70-98

غلامعلی زارع؛ احمد دیلمی


14. بررسی تشبیه و تنزیه در نگاه ابن عربی و مولانا

دوره 11، شماره 39، تابستان 1398، صفحه 99-119

احسان سیدمحرمی؛ حمیدرضا سلیمانیان(نویسنده مسئول)؛ عباس خیرآبادی؛ محمود فیروزی مقدم


15. بررسی مفهوم «دیگری» در منطق‎الطیر عطار

دوره 11، شماره 39، تابستان 1398، صفحه 120-138

نرگس صالحی؛ محمدرضا حاجی آقابابایی


18. پیوند فضای قدسی اساطیر ایران با مکان‌حماسی شاهنامه فردوسی

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 1-23

حامد بشیری زیرمانلو؛ علیرضا مظفری تازه کندی؛ عبدالناصر نظریانی


20. اتّجاهات قرآنی شیخ اشراق در رساله‌ی هیاکل‌النّور

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 54-83

ریحانه صادقی؛ احمد خواجه ایم


21. بررسی و تحلیل سیر روایی داستان لیلی و مجنون در قرن دهم

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 84-107

بهاره ظریف عمارت ساز


22. بررسی وجهیت روشی در بازنمود تجویزی و توصیفی بودن چهار دستورزبان فارسی

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 108-132

طاهره کیایی تنکابنی؛ عباسعلی وفایی؛ رقیه صدرایی


23. شیوه های معرفتی درحدیقه ی سنایی

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 133-151

رقیه علوی؛ محمدعلی گذشتی؛ فرهاد کاکه رش


24. نکات تعلیمی در منظومه‌های حماسی با تکیه بر مثنوی هفت لشکر

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 152-172

فهیمه گردگیران؛ مریم محمودی؛ احمدرضا یلمه ها


25. مدیریت تعارض میان فردی در شاهنامه

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 173-195

نازیلا یخدان ساز؛ پروانه عادل زاده؛ کامران پاشایی فخری