موضوعات = سبک شناسی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فراهنجارها در رباعیات بیدل دهلوی

دوره 12، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 21-45

عبدالرضا مدرس زاده؛ زینب خوش وطن؛ محمد سلامتیان


3. بررسی محتوایی و سبکی نسخه‌ی خطی « ترجمه و شرح رساله‌ی طب القلوب»

دوره 10، شماره 34، بهار 1397، صفحه 106-133

آمنه کمالی؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سید جعفر حمیدی