موضوعات = نقد ادبی و نظریه پردازی
تعداد مقالات: 17
1. برخی ظرافتهای بلاغی در اشعار نظامی با رویکرد صورتگرایانه

دوره 13، شماره 46، بهار 1400، صفحه 33-58

زیبا اسماعیلی؛ امید مجد


2. تحلیل گفتمان زنانه در رمان کولی کنار آتش اثر منیرو روانی‌پور با رویکرد گفتگومندی میخائیل باختین

دوره 12، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 129-156

ملیحه السادات کاشی زاده؛ عبدالحسین فرزاد؛ فرهاد طهماسبی


3. بررسی اشعار شاملو به یاری نظریة زیبایی‌شناسی انتقادی

دوره 12، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 178-202

فریبا میرزامحمدنیا؛ محمدعلی گذشتی(نویسنده مسئول)؛ عالیه یوسف فام


4. نظریه روان‌شناختی هوش هیجانی و مهارت طنز و شوخ‌طبعی در بوستان

دوره 12، شماره 42، بهار 1399، صفحه 65-83

امین عزیزی؛ هادی حیدری نیا(نویسنده مسئول)؛ محمدحسین فلاح


6. پیوند فضای قدسی اساطیر ایران با مکان‌حماسی شاهنامه فردوسی

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 1-23

حامد بشیری زیرمانلو؛ علیرضا مظفری تازه کندی؛ عبدالناصر نظریانی


7. آواتار: همگرایی سینمایی علم، تکنولوژی و هنر

دوره 10، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 58-72

محمد هادی ثامنی؛ مجید کوثری؛ رحیم پندار؛ فرانک شاهمرادی


10. تعامل هستی شناسانۀ زبان با مسئلۀ فهم از دیدگاه مولانا بر اساس نظریۀ گئورگ گادامر

دوره 10، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 14-35

آرزو برومندی؛ رضا فهمی؛ ملک محمد فرخزاد


11. مقایسۀ شخصیّت‌پردازی زن در داستان های چوبک و دانشور

دوره 10، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 103-128

محمود صادق زاده؛ مریم شمس


13. بررسی و مقایسة موقعیت‌های طنز‌آمیز در داستان‌ها و نمایشنامه‌های محمود دولت‌آبادی

دوره 10، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 115-141

راضیه فانی اسکی؛ فیروز فاضلی؛ محمود رنجبر


14. «بررسی و تحلیل اختلال شخصیت «نارسیسیم» در جمشید با توجه به متن شاهنامه»

دوره 10، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 19-40

زینب باقری؛ محمد علی داودابادی


15. ابرانسان از دیدگاه نیچه و تأثیر اساطیر یونان بر اندیشه‌های او

دوره 10، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 62-89

سیران شریعتی؛ لطیفه سلامت باویل؛ سید ایوب نقشبندی


16. بررسی وجوه روایتی پادشاه و کنیزک مثنوی معنوی و روایت های مشابه بر پایه الگوی تزوتان تودوروف

دوره 10، شماره 34، بهار 1397، صفحه 87-105

حسین صادقی؛ محمّد امیر مشهدی؛ عبدالعلی اویسی


17. بررسی تأثیر جنسیت بر به کارگیری تشبیه در آثار «فریبا وفی»

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 1-15

نسرین علی اکبری؛ شادی احمدی